Nachádzate sa tu

Voľné pracovné miesta

   Voľná pozícia:Momentálne žiadna voľná pozícia:

                        Vychovávateľka :

                        Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava,Kontaktná osoba:02/55571290, dmszs@chello.sk, Mgr. Eliášová,

                                                         Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                         Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                                Nástup od  15.11.2019. Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.