Nachádzate sa tu

Voľné pracovné miesta

   Voľná pozícia:Momentálne žiadna voľná pozícia:

                        Vychovávateľ/ka :

                        Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava,Kontaktná osoba:02/55571290, internat.sekerova@gmail.com, Ing. Iveta Sekerová,

                                                         Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 317/2009 a vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z.

                                                         Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                                Nástup od  19.08.2019. Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.