Nachádzate sa tu

Voľné pracovné miesta

   Voľná pozícia:Momentálne 2 voľné pedag.pozície:

     Vychovávateľ/ka :

                        Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, miesto výkonu práce: Saratovská 26, Bratislava

                        Kontaktná osoba: 02/55571290, vedenie@najinternat.sk, Mgr. Eliášová, 

                                                         Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                         Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                                Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.

   

                        Pomocný /nočný vychovávateľ/ka :

                        Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

                        Kontaktná osoba: 02/64363492, zborovna.saratov@gmail.com, PaedDr. Blanka Kissová

                                                         Kvalifik.predpoklady: minimálmne stredoškolské vzdelanie

                                                         Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                               Predpokladaný  Nástup od  10.01.2021. Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.

                        Vychovávateľ/ka :

                        Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, miesto výkonu práce: Trnavská cesta 2, Bratislava

                        Kontaktná osoba: 02/55571290, dmszs@chello.sk, Mgr. Eliášová, vzhľadom na Covid-19 obmedzenia používajte najmä mailovú komunikáciu

                                                         Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                         Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                                Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.