Nachádzate sa tu

Voľné pracovné miesta

   Voľná pozícia:Momentálne žiadna voľná pozícia:

                        Vychovávateľka :

                        Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, miesto výkoinu práce: SARATOVSKÁ 26, Bratislava

                        Kontaktná osoba: 02/64363492, zborovna.saratov@gmail.com, PaedDr. Blanka Kissová

                                                         Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                         Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                               Predpokladaný  Nástup od  1.10.2020. Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.