Nachádzate sa tu

Oznamy

   Žiadostosti o ubytovanie pre žiakov SŠ

   

   Žiadosť prij. Trn,22-23, SŠ, VŠ-len dievčatá-doplň...docx 35.63 KB

   

   Žiadosť prij. Sarat., 22-23, žiaci SŠ,VŠ doplň..docx35.65 KB

  Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia /žiaci!!! 

  • Nástup na internát 

  KONTAKT zborovne: 

  TRNAVSKÁ : 02/55571290 - spojovateľka,  02/55563391-, si.trnavska@najinternat.sk - zborovňa vychovávateľov Trnavská cesta 2,

  SARATOVSKÁ : 02/ 64363492 si.saratov@najinternat.skzborovňa vychovávateľov Saratovská 26

  V prípade, že na internát nenastúpite Vôbec nás prosíme obratom informujte, nakoľko máme iných záujemcov, ktorí by radi bývali !!!

  • Poplatky za ubytovanie  v internáte sú na mesiac, bez ohľadu na to, koľko dní budete na internáte. Prosím všimnite si podmienky ODHLÁSENIA z internátu uvedené v PREHLÁSENÍ /v prípade skoršieho ukončenia ubytovania v ŠI, ako je koniec šk. roka, sme povinní písomne oznámiť ukončenie ubytovania v ŠI najneskôr jeden mesiac vopred /k 1.dňu predchádzajúceho mesiaca/ pred plánovaným ukončením. V prípade nesplnenia danej podmienky, sme povinní uhradiť poplatok za ubytovanie aj za nasledujúci mesiac./

  Tlačivo PREHLÁSENIE, zákonný zástupca a Žiak nad 18.rokov 

   Prehlásenie žiakov nad 18 r._2021-22 Sav pdf.pdf 622.91 KB
   Prehlásenie rodičov_2021-22 Sav.pdf 541.25 KB

   Zverejňujeme aktuálne predpisy súvisiace s opatreniami proti ochoreniu Covid-19. Rovnako ako v školách sa v internáte treba riadiť Školským semafórom.

  Školský semafor 

  Po prázdninách, pri nástupe , alebo po troch dňo neprítomnosti na internáte treba priniesť:

  Prehlásenie o bezpríznakovosti 


  Tlačivá , ktoré treba priniesť vypísané , podpísané a odovzdať !!!
    

  1. Tlačivo PREHLÁSENIE, 

  2. Darovacia zmluva-tlačivo

  3. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

  4. Bezpečnostné opatrenia- tlačivo si treba len prečítať pred nástupom  

   Bezpečnostné opatrenia 2021-22.pdf SAv.pdf 191.49 KB

   

  5. Oznámenie o výnimke z karantény  Oznamenie o výnimke z karantény.docx23.41 KB

   

  • Dôležité dokumenty ŠI sú k dispozícii na www.najinternát.sk v priečinku „ Na stiahnutie „ vľavo
   Organizačné pokyny ŠI z 2020. 184.96 KB
   Školský poriadok ŠI Trnavska+Saratovska z 2020. 241.2 KB
   DODATOK_školský_poriadok pre_pripad_epidemie_z august_2020.pdf 326.91 KB
  • Upozorňujeme všetkých na prísne dodržiavanie všetkých opatrení a pravidiel.

  Po skúsenosti z minulého školského roka Odporúčame nebrať si veľa vecí !!!

  Pri nástupe do internátu bude umožnený ako pomoc a sprievod vstup do budovy len jednej osobe/zákonnému zástupcovi

  s dodržaním všetkých hygienických a bezpečnostných pravidiel. Pozor stále platí R-O-R na všetkých školách a školských zariadeniach + zákaz návštev žiakov na iných izbách a rovnako i zákaz návštev všeobecne...

  Už sa na Vás tešíme !!! Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.     

  Odchodové dni v školskom roku 2021 – 2022 ,SARATOVSKÁ 26

   

  Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený

   

   a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť

   
         

   ŠI zatvárame

   ŠI otvárame

   

   

   

   

   

   

  10.09.2021 o 16. hod.      

  12.09. 2021 o 16. hod.     

   

   

  08.10.2021 o 16. hod.      

  10.10. 2021 o 16. hod.    

   

   

  27.10.2021 o 16. hod.      

  01.11. 2021 o 16. hod.    

  jesenné prázdniny

   

  05.11.2021 o 16. hod.      

  07.11. 2021 o 16. hod.    

   

   

  03.12.2021 o 16. hod.      

  05.12. 2021 o 16. hod.     

   

   

  22.12.2021 o 16. hod.      

  09.01. 2022 o 16. hod.    

   vianočné prázdniny

   

  28.01.2022 o 16. hod.      

  30.01. 2022 o 16. hod.    

     

  03.02. 2022 o 16. hod.    

  06.02. 2022 o 16. hod.    

   polročné prázdniny

   

  25.02. 2022 o 16. hod.    

  06.03. 2022 o 16. hod.    

  jarné prázdniny

   

  11.03. 2022 o 16. hod.    

  13.03. 2022 o 16. hod.    

   

   

  01.04. 2022 o 16. hod.    

  03.04. 2022 o 16. hod.    

     

  13.04. 2022 o 16. hod.    

  19.04. 2022 o 16. hod.    

   veľkonočné prázdniny

   

  13.05. 2022 o 16. hod.    

  15.05. 2022 o 16. hod.    

     

  03.06. 2022 o 16. hod.    

  05.06. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

   

   

   

  30.06. 2022 o 14. hod

  P R Á Z D N I N Y

   

   

   

   

   

   

  .    

   

   

   

   

   

   

   

  Rozpis odchodových dní môže byť upravený v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu a aktuálnej situácie

                                           Mgr. Magdaléna E l i á š o v á - riaditeľka ŠI 

   

   

   

   

   

  Odchodové dni v školskom roku 2021 – 2022 ,TRNAVSKÁ CESTA 2

   

   

  Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený

   

   

   a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť, prípadne ísť na Saratovskú 26

   

   

  ale len v prípade , že to COVID-19 opatrenia dovolia

   

   

   ŠI zatvárame

   ŠI otvárame

   

   

   

  03.09.2021 o 16. hod.      

  05.09. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  17.09.20201 o 16. hod.      

  19.09. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  24.09.2021 o 16. hod.      

  26.09. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  01.10.2021 o 16. hod.      

  03.10. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  15.10.2021 o 16. hod.      

  17.10. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  22.10.2021 o 16. hod.      

  24.10. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  27.10.2021 o 16. hod.      

  01.11. 2021 o 16. hod.    

  jesenné prázdniny

   

   

  12.11.2021 o 16. hod.      

  14.11. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  19.11.2021 o 16. hod.      

  21.11. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  26.11.2021 o 16. hod.      

  28.11. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  10.12.2021 o 16. hod.      

  12.12. 2021 o 16. hod.    

   

   

   

  17.12.2021 o 16. hod.

  19.12.2021 o 16. hod.

   

   

   

  22.12.2021 o 16. hod.      

  09.01. 2022 o 16. hod.    

  vianočné prázdniny

   

   

  14.01. 2022 o 16. hod.    

  16.01. 2022 o 16. hod.     

   

   

   

  21.01. 2022 o 16. hod.    

  23.01. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  03.02. 2022 o 16. hod.    

  06.02. 2022 o 16. hod.    

  polročné prázdniny

   

   

  11.02. 2022 o 16. hod.    

  13.02. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  18.02. 2022 o 16. hod.    

  20.02. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  25.02. 2022 o 16. hod.    

  06.03. 2022 o 16. hod.    

  jarné prázdniny

   

   

  18.03. 2022 o 16. hod.    

  20.03. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  25.03. 2022 o 16. hod.    

  27.03. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  08.04. 2022 o 16. hod.     

  10.04. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  13.04. 2022 o 16. hod.    

  19.04. 2022 o 16. hod.    

  veľkonočné prázdniny

   

   

  22.04. 2022 o 16. hod.    

  24.04. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  29.04. 2022 o 16. hod.    

  01.05. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  06.05. 2022 o 16. hod.    

  08.05. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  20.05. 2022 o 16. hod.    

  22.05. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  27.05. 2022 o 16. hod.    

  29.05. 2022 o 16. hod.     

   

   

   

  10.06. 2022 o 16. hod.    

  12.06. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  17.06. 2022 o 16. hod.    

  20.06. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  24.06. 2022 o 16. hod.    

  26.06. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  30.06. 2022 o 14. hod.    

  PRÁZDNINY

   

   

   

  Rozpis odchodových dní môže byť upravený

     

  v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu a aktuálnej situácie

   

   

            

     

   

   
   
   
   

                                                 

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci,

  dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou dobrovoľný príspevok  nášmu internátuktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

  Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

  Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

  Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia i nižšia.

   Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

  Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

  Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je kdispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

  Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

  Vaše prípadné otázky rádi zodpovieme na e-maile: dmszs@chello.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571290. 

  Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

  Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

    

  Darovací účet ŠI

  Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

  7000475198/8180 - Štátna pokladnica

  IBAN :    SK6781800000007000475198

  (v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)

   

                                                          Platby za ubytovanie

  uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

  Št. poklanica:

  IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 a internet bankingom, v termíne najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac

   Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

                                                  R O Z H O D N U T I E  

  č. 129-1 / 06 / 2019  

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 14.06.2019,

  u r č u j e

   s platnosťou od 1. septembra 2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte Trnavská cesta 2, Bratislava pre všetkých ubytovaných žiakov na

   56.- Euro

  Poučenie

  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje zriaďovateľ /Bratislavský samosprávny kraj/ školského internátu vo svojom VZN /viď.vyššie/.

  V Bratislave dňa 28. 06. 2019

                                                                                                     Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                      riaditeľka

   

  Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 84102 Bratislava

  R O Z H O D N U T I E 

  č. 129-2 / 06 / 2019

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 14.06.2019,

  u r č u j e

   s platnosťou od 1. septembra 2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte Elokované pracovisko: Saratovská 26, Bratislava pre všetkých ubytovaných žiakov na

  50.- Euro

  Poučenie

  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje zriaďovateľ /Bratislavský samosprávny kraj/ školského internátu vo svojom VZN / viď. vyššie/.

  V Bratislave dňa 28. 06. 2019

   

                                                                                                     Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                      riaditeľ

   

   Váženírodičia,zákonnízástupcovia,váženížiaci

   

   

  DovoľujemesiVásinformovaťo príjmocha čerpaní

   

  naúčte Darov a grantovŠI

  /IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198/

   zapredchádzajúciškolskýrok2020/2021:

   

   

  Stavk 12. 08.2020                               19 136,15  €

  Príjem darov                                       + 4 010,64  €

  Príjem grantov                                     + 4 000,00  €

  Výdaj/čerpanie/ grantov                         - 3 500,00  €

       

   

  Konečný zostatoknaúčte                   23 646,79 €

  k 13. 08.2021 

   

   

   

   

  ĎakujemevmenenašomaajvmeneVašichdetízapodporu.

    Kolektív Školskéhointernátu,Trnavská2aSaratovská26,Bratislava