Nachádzate sa tu

Zamestnanci

   

  Vedenie ŠI    
       

  Mgr. Magdaléna E l i á š o v á 

   

   

  riaditeľka

   

   
   Ing. Ľubomír Kvasnička  Vedúci ekon.-organizač. oddelenia  
  Bc. Jana Megová   Vedúci elok.pravoviska  
  Mgr. Katarína Briššová  Vedúci výchovy el.prac.Saratovská  
  p.Gabriela De Dona

   

  Vedúci výchovy,Trnavská 

   

   

                                                                                             

         
                               
  RADA ŠI   mail. kontakt: rada.si@najinternat.sk                          
               
                               
  Titul, meno a priezvisko
  Funkcia Delegovaný / volený za
    v RŠ

   

   

  Ing. Nataša Fecková predseda ŠI - ped. zamestnanec
  Mgr. Katarína Briššová podpredseda ŠI - ped. zamestnanec
  Viera Šmogrovičová člen ŠI - nep. zamestnanec
  Eva Matejovičová člen BSK
  Ing. Vladimír Sloboda člen BSK
  Mgr. Rudolf Kusý člen BSK
  Simona Žiláková člen BSK
       
  Jana Matulová člen rodič
  Mariana Nyigriová člen rodič
  Katarína Kubíková člen
  rodič
  Tomáš Szabó člen
  rodič

   

   

  Vychovávatelia

   

  ŠI - Trnavská cesta 2

  p.Gabriela De-Donna - vedúca výchovy

  p.Denisa Bothová 

  p.Elena Gallová

  Ing.Nataša Fecková

  Mgr. Mária Mikulová

  Bc. Szabina Udvardi

    

  ŠI - Saratovská 26

  Mgr. Katarína Briššová - vedúca výchovy

  Mgr. Barbora Bajkaiová

  Mgr. Peter Ďurík

  Mgr. Jakub Džubara

  Mgr., DIS. art. Daniela Chupáčová

  PaedDr. Blanka Kissová

  p. Anna Komorová

  Mgr. Roman Noge

  Mária Cádrová Studená

  Bc. Bibiána Šramatyová- MD

  p. Miroslav Vranský