Nachádzate sa tu

Zamestnanci

   

  Vedenie ŠI    
       

  Mgr. Magdaléna E l i á š o v á 

  Ing. Zlata Penevová

   

  riaditeľka

   zástupca riaditeľa

   
       
  Bc. Jana Megová   Vedúci elok.pravoviska  
   Ing. Iveta Sekerová  Vedúci výchovy  
                               
                               
  RADA ŠI   mail. kontakt: rada.internat@gmail.com                          
               
                               
  Titul, meno a priezvisko
  Funkcia Delegovaný / volený za
    v RŠ

   

   

  Mgr. Svetlana Starzlová predseda ŠI - ped. zamestnanec
  Mgr. Katarína Briššová podpredseda ŠI - ped. zamestnanec
  Viera Moravčíková člen ŠI - nep. zamestnanec
    člen BSK
  Ing. Vladimír Sloboda člen BSK
  Mgr. Peter Šafář člen BSK
  Mariana Danielová člen rodič
  Jaroslava Farkasová člen
  rodič
  Mgr. Jana Kuracinová člen
  rodič

   

   

  Vychovávatelia

   

  ŠI - Trnavská cesta 2

  Ing. Iveta Sekerová

  Mgr. Nataša Sersenová

  Mgr. Svetlana Starzlová

  Ing. Ľubomíra Števove

  Bc. Lýdia Švirecová

   

   

  ŠI - Saratovská 26

  Bc. Silvia Antalíková

  Mgr. Katarína Briššová

  Mgr. Peter Ďurík

  Mgr. Iveta Ďurišová

  Anna Komorová

  PaedDr. Blanka Kissová

  Miroslav Vranský

  Mgr. Marián Sarňák