Voľné pracovné miesta

 Voľná pozícia: Momentálne voľné pozície:

   Vychovávateľ/ka :

                      Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, miesto výkonu práce: Saratovská 26, Bratislava

                      Kontaktná osoba: 02/64363492, brissova@najinternat.onmicrosoft.com, Mgr. Briššová-vedúca výchovy, 

                                                       Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                       Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                              Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru. Nástup september 2024

 

Worki

                  

 

 

  Pomocný /nočný vychovávateľ/ka :

                      Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

                      Kontaktná osoba: 02/64363492, zborovna.saratov@gmail.com, PaedDr. Blanka Kissová

                                                       Kvalifik.predpoklady: minimálmne stredoškolské vzdelanie

                                                       Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                             Predpokladaný  Nástup od  10.01.2021. Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.

                      Vychovávateľ/ka :

                      Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, miesto výkonu práce: Trnavská cesta 2, Bratislava

                      Kontaktná osoba: 02/55571290, dmszs@chello.sk, Mgr. Eliášová, vzhľadom na Covid-19 obmedzenia používajte najmä mailovú komunikáciu

                                                       Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                       Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                              Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.