Voľné pracovné miesta

 Voľná pozícia:Momentálne voľné pozície:

   Vychovávateľ/ka :

                      Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, miesto výkonu práce: Saratovská 26, Bratislava

                      Kontaktná osoba: 02/55571290, vedenie@najinternat.sk, Mgr. Eliášová, 

                                                       Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                       Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                              Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru. Nástup september 2023

 Vedúci údržby/ kurič energetik

Elokované pracovisko: Saratovská 26,                BratislavaKontaktná osoba:Bc. Megová: +421264361049, veducidm@najinternat.skVedúci údržby -kurič-energetikVýhodou, ale nie je podmienkou:
- Kuričský preukaz V. triedy kvapal. kotol, plynné palivo (§16 ods.1 písm. b 124/2006 Z.z..
- Doklad o overení odbor. vedomostí a spôsobilosti na samostatnú obsluhu tlak. nádob skupiny "A" a "B" podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., podľa §17 čl.3.
Potrebné dokumenty:Životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, certifikáty / aj záujemca má/. Zaslať mailom, poštou , osobneNástup možný ihneď. Plný úväzok. Možnosť ubytovania

 Kurič/energetik

Elokované pracovisko: Saratovská 26, BratislavaKontaktná osoba:Bc. Megová: +421264361049, veducidm@najinternat.skkurič-energetikVýhodou, ale nie je podmienkou:
- Kuričský preukaz V. triedy kvapal. kotol, plynné palivo (§16 ods.1 písm. b 124/2006 Z.z..
- Doklad o overení odbor. vedomostí a spôsobilosti na samostatnú obsluhu tlak. nádob skupiny "A" a "B" podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., podľa §17 čl.3.
Potrebné dokumenty:Životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, certifikáty / aj záujemca má/. Zaslať mailom, poštou, osobneNástup možný ihneď. Kratší úväzok. Možnosť ubytovania.

                  

 

  Pomocný /nočný vychovávateľ/ka :

                      Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

                      Kontaktná osoba: 02/64363492, zborovna.saratov@gmail.com, PaedDr. Blanka Kissová

                                                       Kvalifik.predpoklady: minimálmne stredoškolské vzdelanie

                                                       Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                             Predpokladaný  Nástup od  10.01.2021. Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.

                      Vychovávateľ/ka :

                      Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, miesto výkonu práce: Trnavská cesta 2, Bratislava

                      Kontaktná osoba: 02/55571290, dmszs@chello.sk, Mgr. Eliášová, vzhľadom na Covid-19 obmedzenia používajte najmä mailovú komunikáciu

                                                       Kvalifik.predpoklady: Pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 

                                                       Požadované doklady zaslať na mail, poštou: žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov

                                              Vybraní záujemci, na základe zaslaných podkladov, budú informovaní o termíne osobného pohovoru.