Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Školský internát Trnavská 2, verejným obstarávateľom, ktorý  je povinný na obstarávanie tovarov, služieb a prác použiť postupy verejného obstarávania podľa citovaného zákona.

 

Subor
Nabytok.PDF (293.42 KB)